Rie Kolding Karnøe

 • Uddannet cand.pæd.psych. i 1986.
 • Specialist i børnepsykologi og klinisk psykologi.
 • Specialist i ADHD og autisme.
 • Efteruddanelse i: kognitiv terapi, stress-coach, mindfulness/instruktør.
 • Psykologisk erfaring: PPR-Odder og Vollsmose.
 • Lektor i Psykologi v. UCL og VIA.
 • Konsulent - Afdækning og rådgivning i forbindelse med indslusning på arbejdsmarkedet.

  Rie tilbyder i særlig grad behandling inden for emnerne: stress, depression og angst. Derudover laver Rie neurosykologiske undersøgelser.

Jonatan Kolding Karnøe

 • Kandidat i psykologi, cand.psych. (psykolog), Københavns Universitet.
 • Master i Projekledelse og Forandringsledelse, RUC.
 • Efteruddannelse ved University of Massachusetts og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Kognitivt Terapicenter, Aarhus.
 • Flerårig underviser ved VUC Lyngby.
 • Lektor ved Læreruddannelsen og efter/videreuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.
 • Forfatter, foredragsholder, vejleder/coach og procesfacilitator.

  Jonatan har i særlig grad arbejdet med emner såsom: Fastholdelse & Frafald i uddannelse, Vejledning, Teamudvikling og Udvikling af Arbejdsmiljø.

Mille Karnøe

 • Uddannet Cand.Psych fra Aarhus Universitet i 2004.
 • Autoriseret psykolog fra 2013.

  Arbejdserfaring:
 • Sct. Hans Psykiatriske Hospital.
 • Arbejdstilsynet.
 • Døgninstitutionsafdelingen, Grønlands Selvstyre, Nuuk.
 • Rehabiliteringscenter for Torturofre, Haderslev
 • Børn og Familie, Haderslev Kommune.
 • Poseidonia Medical Center, Larnaca, Cypern.

  Kurser/uddannelser:
 • Nervesystemets aktivering ved stress og traumer.
 • Coach.
 • Arbejdsmiljøuddannelse.
 • Kursusrække på Center for Hjerneskade.

  Andre kurser om: spædbarnsterapi, seksuelle overgreb, selvmord, traumer og debriefinger samt alkohol.

  Mille har særligt fokus på børn og unge, stress, traumer, websamtaler, neurologi og arbejdsmarked.

Anni Lyng Pedersen

 • Tilknyttet psykolog.
 • Cand.Psych. i 1986.

  Anni er børn/ unge-psykolog 0-18 år og har arbejdet på PPR siden 1986.

  Anni arbejder med udredning, rådgivning og konsultativt arbejde.

  Anni arbejder med supervision til kolleger som skal autoriseres.


Jytte Hansen

 • Administrativ medarbejder


Finn Ferjá

 • Konsulent med markedsføringsansvar

Kontakt

Horsens

Struer

Tlf.: 61 26 50 49


Mail

rie_karnoe@yahoo.dk